PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS

Gapfill exercise

Enter your answers in the gaps. When you have entered all the answers, click on the "Check" button.

   100      14400      18      20      240      30      300      4      40      5   
1. Samochód jedzie z prędkością 60 km/h. W ciągu 5 h przejedzie km.
2. Samochód jedzie z prędkością 50 km/h. Przejechanie 200 km zajmie mu h.
3. Robert przebiegł 100 m w ciągu 20 s. W ciągu jednej s przebiegł m. Prędkość Roberta wynosiła m/s
4. Robert przebiegł 100 m w ciągu 20 s. W ciągu 1 min. przebiegłby m. Prędkość Roberta wynosiła m/min.
5. Robert przebiegł 100 m w ciągu 20 s. W ciągu 1 h przebiegłby km. Prędkość Roberta wynosiła km/h.
6. Paweł przebiegł 100 m w ciągu 25 s. Prędkość Pawła wynosi m/s.
7. Paweł przebiegł 100 m w ciągu 25 s. Prędkość Pawła wynosi m/min.
8. Paweł przebiegł 100 m w ciągu 25 s. Prędkość Pawła wynosi m/h.
9. Pociąg wyjechał z Warszawy o 9.50 i przyjechał do Radomia o 12.20. Odległość między tymi miastami wynosi 100 km. Średnia prędkość pociągu jest równa km/h.
10. Rowerzysta jechał przez 3 h z prędkością 22 km/h, a potem przez 2 h z prędkością 17 km/h. Średnia prędkość rowerzysty na całej trasie wynosi km/h.
11. Ciężarówka przejechała 20 km po szosie z prędkością 60 km/h, a następnie 20 km po drodze gruntowej z prędkością 30 km/h. Średnia prędkość pojazdu wynosiła km/h.
12. Robert i Paweł stali w odległośći 100 m. W pewnej chwili zaczęli biec jednocześnie ku sobie. Robert biegł z prędkością 3 m/s, a Paweł - z prędkością 2 m/s. Chłopcy spotkali się po s.
13. Robert i Paweł stali w odległości 300 m. W pewnej chwili zaczęli biec jednocześnie ku sobie. Robert biegł z prędkością 6 m/s, a Paweł - z prędkością 4 m/s. Chłopcy spotkali się po s.
14. Robert goni Pawła. Początkowa odległość między nimi wynosiła 20 m. Robert biegł z prędkością 3 m/s, a Paweł - z prędkością 2 m/s. Robert dogoni Pawła po s.
15. Robert goni Pawła. Początkowa odległość między nimi wynosiła 60 m. Robert biegł z prędkością 6 m/s, a Paweł - z prędkością 4 m/s. Robert dogoni Pawła po s.
16. Robert i Paweł stali obok siebie i w pewnej chwili zaczęli jednocześnie biec w przeciwnych kierunkach. Robet biegnie z prędkością 3 m/s, a Paweł z prędkością 2 m/s. Po 20 s odległość między chłopcami wyniesie m.
17. Robert i Paweł stali obok siebie i w pewnej chwili zaczęli jednocześnie biec w przeciwnych kierunkach. Robet biegnie z prędkością 6 m/s, a Paweł z prędkością 4 m/s. Po 30 s odległość między chłopcami wyniesie m.